Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00
Poznań, ul. Sieradzka 8b tel. 666 111 890
Poniedziałek-Piątek 9:00-21:00
Poznań, ul. Towarowa 37/205 tel. 601 563 703
biuro@askodent.pl
www.askodent.pl

 

INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosuje się Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej nazywane RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Askodent S.C. z siedzibą przy ul. Sieradzka 8b, 60-163 Poznań, dalej Askodent.

Z kim mogą Państwo się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W Askodent zostały powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD). Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych bądź skorzystać z przysługujących Państwu praw zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: iod@askodnet.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy (1) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (RODO art. 6 ust. 1 lit c) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a). Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, to również będą one przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody można odwołać w dowolnym czasie a ich wyrażenie następuje po przez przesłanie dokumentów aplikacyjnych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe zostaną uśnięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na uczestnictwo w kolejnych procesach rekrutacyjnych po upływie jednego roku.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
– dostawcom systemów i usług IT,
– firmom wspierającym Askodent w realizacji świadczonych usług,
Oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp

Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?

W zakresie i z ograniczeniami wskazanymi w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowanie, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Można to zrobić po przez stronę internetową www.uodo.gov.pl

Czy moje dane są przekazywane poza EOG?

Nie. Askodent nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy moje dane wykorzystuje się do profilowania?

Nie. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych osobowych nie dochodzi do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Tak, podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy jest konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.