Poniedziałek-Piątek 09:00-21:00
Centrum stomatologii Poznań - Askodent

POZNAŃSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII

Specjalista chirurgii szczękowej

DR N. MED. ANDRZEJ SZWARCZYŃSKI M.SC.

  • Master of Science in Oral Implantology 
    (Goethe Univ. Frankfurt am Main)
  • Ekspert (Diplomate) d/s implantologii stomatologicznej PSI/DGOI/ICOI
  • Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI) 

 

  • Implantologia
  • Chirurgia stomatologiczna

Zarezerwuj wizytę u dr A. Szwarczyńskiego

Godziny przyjęć

przy ul. Towarowej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

11:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

Dane kontaktowe

Telefon

E-mail

+48 601 563 703

Social media

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1993-2007 pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Poznaniu gdzie po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego 1 stopnia z chirurgii stomatologicznej i 2 stopnia z chirurgii szczękowej (egzamin zdany z wyróżnieniem), obronił pracę doktorską. Odbył stypendium w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej na Uniwersytecie w Kilonii. 

W 2008 ukończył Curriculum Implantologii na Uniwersytecie im. J. W. Goethe we Frankfurcie nad Menem. 

W 2012 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie im. J. W Goethe we Frankfurcie nad Menem uzyskując tytuł Master of Science in Oral Implantology. 

W 2011 otrzymał tytuł Ekspert ds. Implantologii Stomatologicznej PSI, Expert in Oral Implantology DGOI oraz Diplomate in Oral Implantology ICOI.  

Aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo – Twarzowej EACMFS oraz stowarzyszeń PSI/DGOI/ICOI Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne/ Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie/ International Congress of Oral Implantologists.

Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.

Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Implant Masters Poland. W latach 2018-2022 był Prezesem Stowarzyszenia.

Uczestniczy w licznych kongresach naukowych krajowych i zagranicznych (Zurich, Edynburg, Barcelona, Berlin, Lucerna, Ferrara, Londyn, Nowy Jork, Wiedeń, Nassau) jak i szkoleniach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii jako uczestnik i wykładowca.

Od 2009 w ramach Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego jest odpowiedzialny za współprowadzenie części teoretycznej i praktycznej Curriculum Implantologicznego (Katowice, Poznań) i odbieranie egzaminów praktycznych.  

Jest autorem i współautorem ponad 35 prac naukowych w tym 4 opublikowanych w czasopismach zagranicznych oraz autorem i współautorem 2 rozdziałów w skrypcie i podręczniku akademickim. 

Jest współwłaścicielem Poznańskiego Centrum Implantologii ASKODENT w Poznaniu. 

Członek Lions Club Concordia w Poznaniu – pełnił funkcję sekretarza klubu 2 kadencje, prezydenta klubu 2 kadencje. Kolejno pełnił funkcję przewodniczącego strefy Poznań 1 i był członkiem Gabinetu Gubernatora Okręgu.

Dr n. med. Andrzej Szwarczyński M.Sc. jest ekspertem w Leading Implant Centres

NAJWAŻNIEJSZE DYPLOMY

1993

Ukończenie studiów stomatologicznych na Akademii Medycznej w Poznaniu

1993 - 2007

Pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu

2007

Obrona pracy doktorskiej oraz zdanie egzaminów specjalizacyjnych 1 stopnia z chirurgii stomatologicznej i 2 stopnia z chirurgii szczękowej (egzamin zdany z wyróżnieniem).

2008

Ukończenie Curriculum Implantologii na prestiżowej uczelni – Uniwersytet im. J. W. Goethe we Frankfurcie nad Menem.

2011

Otrzymuje tytuł Ekspert ds. Implantologii Stomatologicznej PSI, Expert in Oral Implantology DGOI oraz Diplomate in Oral Implantology ICOI.

2012

Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. J. W. Goethe we Frankfurcie nad Menem, które ukończył uzyskując tytuł Master of Science in Oral Implantology.

2018

Dr n.med. Andrzej Szwarczyński zostaje wybrany Prezesem Implant Masters Poland – elitarnego stowarzysznia, zrzeszającego grupę jednych z najbardziej renomowanych polskich implantologów!