Poniedziałek-Piątek 09:00-21:00
Centrum stomatologii Poznań - Askodent

POZNAŃSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII

Zachęcamy do współpracy

Opis stanowiska:
Przygotowywanie Gabinetu do pracy lekarza dentysty/lekarza implantologa
Przygotowywanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych/chirurgicznych/implantologicznych
Czynne asystowanie lekarzowi podczas przyjęć Pacjentów
Dbanie o prawidłowy przepływ informacji
Dbałość o dobry wizerunek firmy

Wymagania:
Ukończona szkoła medyczna kierunek: Asystentka Stomatologiczna / lub w trakcie nauki
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w asystowaniu lekarzowi przy zabiegach chirurgicznych i implantologicznych
Wysoka kultura osobista
Znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
Komunikatywność, sumienność, inicjatywa, samodzielność
Wysokie zaangażowanie
Lojalność wobec firmy
Odporność na stres
Wysoka kultura osobista

Oferujemy:
Pracę w zgranym zespole
Możliwość zdobycia doświadczenia

Prosimy o przesyłanie aplikacji biuro@askodent.pl z dopiskiem w temacie maila:
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA / ASYSTENT STOMATOLOGICZNY

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Askodent S.C z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 8b, 60-163 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji.

Opis stanowiska:
Przygotowywanie Gabinetu do pracy lekarza dentysty/lekarza implantologa
Przygotowywanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych/chirurgicznych/implantologicznych
Czynne asystowanie lekarzowi podczas przyjęć Pacjentów
Samodzielne wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych (np. usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, fluoryzacja zębów, wybielanie)
Dbanie o prawidłowy przepływ informacji
Dbałość o dobry wizerunek firmy

Wymagania:
Ukończona szkoła medyczna kierunek: Higienistka Stomatologiczna / lub w trakcie nauki
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w asystowaniu lekarzowi przy zabiegach chirurgicznych i implantologicznych
Wysoka kultura osobista
Znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
Komunikatywność, sumienność, inicjatywa, samodzielność
Wysokie zaangażowanie
Lojalność wobec firmy
Odporność na stres
Wysoka kultura osobista

Oferujemy:
Pracę w zgranym zespole
Możliwość zdobycia doświadczenia

Prosimy o przesyłanie aplikacji biuro@askodent.pl z dopiskiem w temacie maila:
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA / HIGIENISTA STOMATOLOGICZNY

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Askodent S.C z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 8b, 60-163 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji.

Opis stanowiska:
Przygotowywanie Gabinetu do pracy lekarza chirurga szczękowo-twarzowego / implantologa
Przygotowywanie pacjentów do zabiegów chirurgicznych/implantologicznych
Czynne asystowanie lekarzowi podczas przyjęć Pacjentów
Dbanie o prawidłowy przepływ informacji
Dbałość o dobry wizerunek firmy

Wymagania:
Ukończona szkoła medyczna kierunek: Pielęgniarka / lub w trakcie nauki
Wysoka kultura osobista
Znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
Komunikatywność, sumienność, inicjatywa, samodzielność
Wysokie zaangażowanie
Lojalność wobec firmy
Odporność na stres
Wysoka kultura osobista

Oferujemy:
Pracę w pełnym etatowym wymiarze godzin lub pracę dodatkową
Pracę w zgranym zespole
Możliwość zdobycia doświadczenia

Prosimy o przesyłanie aplikacji biuro@askodent.pl z dopiskiem w temacie maila:
PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Askodent S.C z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 8b, 60-163 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji.

Opis stanowiska:
Bezpośrednia i telefoniczna obsługa pacjentów, przekazywanie wiedzy ze świadczonych usług
Umawianie wizyt pacjentów i rejestrowanie ich
Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji
Dbanie o prawidłowy przepływ informacji
Uczestnictwo w bieżących projektach
Dbałość o utrzymanie kultury pracy w rejestracji
Dbałość o dobry wizerunek firmy

Wymagania:
Wykształcenie: Studentka/Student
Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)
Znajomość Internetu
Znajomość obsługi urządzeń biurowych
Znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
Komunikatywność, sumienność, inicjatywa, samodzielność
Wysokie zaangażowanie
Lojalność wobec firmy
Odporność na stres
Wysoka kultura osobista

Oferujemy:
Pracę w zgranym zespole
Możliwość zdobycia doświadczenia
Prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem w temacie maila:
Konsultantka Medyczna /Konsultant Medyczny

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Askodent S.C z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 8b, 60-163 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji.

Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń.

Praca od wtorku do piątku w godzinach 7:00-9:00 oraz w soboty 4 godziny (godziny do ustalenia).

Osoba do kontaktu: Marta Kopacz tel. 606 622 461

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Askodent S.C z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 8b, 60-163 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji.

INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosuje się Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej nazywane RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Askodent S.C. z siedzibą przy ul. Sieradzka 8b, 60-163 Poznań, dalej Askodent.

W Askodent zostały podzielone odpowiedzialności związane z realizacją wymagań RODO. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych bądź skorzystać z przysługujących Państwu praw zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@askodent.pl

Państwa dane osobowe mogą zostać przetworzone przez Askodent na podstawie zgody, której Państwo udzielili (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Przede wszystkim w celu:. Cel przetwarzania oraz okres retencji: – realizacja procesu rekrutacji i będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji bądź do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane: dostawcom systemów i usług IT; firmom wspierającym Askodent w realizacji świadczonych usług oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowanie, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Akodent nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych osobowych nie dochodzi do profilowania.

Podanie danych osobowych jest konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.