Poniedziałek-Piątek 09:00-21:00
Centrum stomatologii Poznań - Askodent

POZNAŃSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII

Światowy poziom implantologii

Inne, które mogą Cię zainteresować:

Zapraszamy do lektury rozmowy z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Na temat polskiej implantologii, gerostomatologii i planów rozwoju PSI rozmawiamy z Panem prof. Ryszardem Koczorowskim, wiceprezydentem PSI, oraz dr. Andrzejem Szwarczyńskim – kandydatem na stanowisko prezydenta PSI po śp. dr. n. med. Mariuszu Dudzie.