Poniedziałek-Piątek 09:00-21:00
Centrum stomatologii Poznań - Askodent

POZNAŃSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII

Treść obowiązku dla Kontrahentów

Inne, które mogą Cię zainteresować:

INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosuje się Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej nazywane RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Askodent S.C. z siedzibą przy ul. Sieradzka 8b, 60-163 Poznań, dalej Askodent.

Z kim mogą Państwo się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W Askodent zostały powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD). Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych bądź skorzystać z przysługujących Państwu praw zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: iod@askodnet.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę jaką Państwo zawierają z Askodent realizując dla nas usługi (art. 6 ust 1 lit. b RODO). Przede wszystkim w celu:
– kupna towaru bądź realizacji usługi i będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń tj. około 6 lat.
2. Państwa dane osobowe zostaną również przetworzone ze względu na wymagania prawne nałożone na Askodent (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Przede wszystkim w celu
– przechowywania faktur i dokumentów księgowych i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa w tym w szczególności prawem podatkowym tj. około 6 lat.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
– dostawcom systemów i usług IT,
– firmom doradczym, konsultingowym,
– kancelariom prawnym i windykacyjnym,
– firmom wspierającym Askodent w realizacji świadczonych usług,
Oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp

Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?

W zakresie i z ograniczeniami wskazanymi w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowanie, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania.

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Można to zrobić po przez stronę internetową www.uodo.gov.pl

Czy moje dane są przekazywane poza EOG?

Nie. Akodent nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy moje dane wykorzystuje się do profilowania?

Nie. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych osobowych nie dochodzi do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Tak, podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania umowy, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia umowy Askodent.