Poniedziałek-Piątek 09:00-21:00
Centrum stomatologii Poznań - Askodent

POZNAŃSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII

Treść obowiązku dla Pacjentów

Inne, które mogą Cię zainteresować:

INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosuje się Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej nazywane RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Askodent S.C. z siedzibą przy ul. Sieradzka 8b, 60-163 Poznań, dalej Askodent.

Z kim mogą Państwo się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W Askodent zostały powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD). Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych bądź skorzystać z przysługujących Państwu praw zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: iod@askodnet.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę jaką Państwo zawierają z Askodent korzystając z naszych usług (RODO art. 6 ust 1 lit. b RODO). Przede wszystkim w celu:
– umówienia wizyty, realizacja usługi w naszym gabinecie i zapewnienia komunikacji,
– pośredniczenia kredytowego jeżeli skorzystają Państwo MediRat,.
2. Państwa dane osobowe zostaną również przetworzone ze względu na wymagania prawne nałożone na Askodent (RODO art. 6 ust 1 lit. c RODO). Przede wszystkim w celu:
– wystawienia oraz przechowywania faktur i dokumentów księgowych,
– wystawienia recepty.
3. Państwa dane osobowe są nam potrzebne, ze względu na prawnie uzasadniony interes Askodent (RODO art. 6 ust 1 lit. f RODO). Przede wszystkim w celu zapewnienie bezpieczeństwa obiektu przetworzymy państwa wizerunek ze względu na funkcjonujący w obiekcie monitoring.
4. Realizując dla Państwa usługę Askodent przetworzy również Państwa wrażliwe dane osobowe tj. stan zdrowia ze względu na wymagania prawne nałożone na Administratora oraz Państwa bezpieczeństwo (RODO art. 9 ust. 2 lit c oraz h) w szczególności w celu:
– wykonania zdjęcia rentgenowskiego,
– wypełnienia ankiety dotyczącej zdrowia,
– wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Okresy przez jaki będziemy przetwarzali Państwa dane uzależniony jest od wymagań prawnych nałożonych na Askodent, w szczególności:

– Rozporządzenie ministra zdrowia z 30 VII 2001 r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania,
– Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
– Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
– dostawcom systemów i usług IT,
– firmom doradczym i konsultingowym,
– kancelariom prawnym i windykacyjnym,
– firmom wspierającym Askodent w realizacji świadczonych usług.
Oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp

Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?

W zakresie i z ograniczeniami wskazanymi w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowanie, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania.

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Można to zrobić po przez stronę internetową www.uodo.gov.pl

Czy moje dane są przekazywane poza EOG

Nie. Askodent nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy moje dane wykorzystuje się do profilowania?

Nie. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych osobowych nie dochodzi do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Tak, ze względu na charakter świadczonych przez Askodent usług podanie danych osobowych konieczne do ich zrealizowania, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości skorzystania z usług Askodent.